Cenník

 

Cenník ponúkaných vyšetrení a služieb neuhrádzaných zdravotnou poisťovňou:
Samoplatca – poplatok za vyšetrenie 50,00 eur
Vyšetrenie CRP 4,0 eur
Vydanie Hydrokortizónového čípku 1,80 eur
Vydanie každého lieku do ruky 0,20 eur / 1 ks

Platba v hotovosti.