O nás

Detská pohotovosť

Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Nitre (tzv. detská pohotovosť) poskytuje zdravotnú starostlivosť  v  regióne Nitra, Zlaté Moravce a Vráble, nepretržite po pracovnej dobe do 22.00 hod., deťom od narodenia do 19. roku.

Zdravotná starostlivosť v ambulancii „detskej pohotovosti Nitra“ je zabezpečovaná tímom lekárov – pediatrov. Meno lekára aktuálne „slúžiaceho“ je uvedené na dverách ambulancie.

Systém pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pacientom garantuje dostupnosť starostlivosti poskytovanej v predvídateľnom čase, na predvídateľnom mieste a na určenej odbornej úrovni počas príslušných ordinačných hodín.

Ambulancia je prevádzkovaná v širšom centre, na Špitálskej ulici č. 13 v budove Polikliniky s. Medarda, v bezprostrednej blízkosti FN Nitra                      (Špitálska 6).

Prístup je bezbariérový, so samostatným vstupom z exteriéru na prízemí. Čakáreň aj ambulancia sú klimatizované s moderným vybavením.

Výhodou je lekáreň dostupná v tej istej budove a možnosť parkovania pred objektom.

Po 22.00 hodine je pacientom poskytovaná nevyhnutná zdravotná starostlivosť na detskom oddelení Fakultnej nemocnice Nitra.

Organizátor: MUDr. Lýdia Jančíková s.r.o., Fatranská 12, 949 01 Nitra, Odborný garant: MUDr. Lýdia Jančíková

vstup
vstup zo Špitálskej ul. do priestorov pohotovosti