UPOZORNENIE: od 1. júla 2018 nové ordinačné hodiny

UPOZORNENIE: od 1. júla 2018 nové ordinačné hodiny

Zmeny platné od 01. júla 2018

Zákon č. 257/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zavádza nový pojem ambulantná pohotovostná služba, ktorý nahrádza doteraz zaužívaný pojem lekárska služba prvej pomoci a upravuje ordinačné hodiny.

Ambulantná pohotovosť bude v Nitrianskom okrese poskytovaná ako pevná. Pevná ambulantná pohotovosť musí byť zabezpečená v každom okresnom meste

v pracovných dňoch od 16:00 do 22:00 a v dňoch pracovného pokoja a sviatky od 7:00 do 22:00.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.