Choré dieťa, aj Covid-19 – MANUÁL čo robiť

Choré dieťa, aj Covid-19 – MANUÁL čo robiť

Manuál na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa.

Manuál pripravila Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti a rezort zdravotníctva SR.

Má pomôcť rodičom sa zorientovať pri príznakoch ochorenia dieťaťa, aj pri Covid-19. Rodičia často nevedia vyhodnotiť závažnosť príznakov a následne zvoliť ďalší postup.

Upozorňujeme, že príznaky či odporúčania uvedené v manuáli v žiadnom prípade nenahrádzajú lekárske vyšetrenie a odporúčanie.

Ak máte obavy a nie ste si istý, vyhľadajte odbornú pomoc svojho primárneho pediatra alebo pohotovostného zdravotníckeho zariadenia.

Manuály sú spracované samostatne pre tri vekové skupiny:

  • dieťa mladšie ako 3 mesiace
  • dieťa staršie ako 3 mesiace
  • dospievajúci

Príznaky ochorenia sa delia do troch farieb červenej, oranžovej a zelenej zóny. Na základe zaradenia dokáže rodič určiť závažnosť ochorenia a konať. Toto rozdelenie je súčasťou dokumentu „Pediatrické odporúčania pre manažment detského a dospievajúceho pacienta v súvislosti s ochorením COVID 19“ zverejnenom na stránke MZ SR https://www.standardnepostupy.sk/postupy-pre-ambulancie

 

 

Zdroj: www.pediatridetom.sk